Hem » Texter » 3 tips för att bli en bättre lyssnare

att-lyssna-illustration

3 tips för att bli en bättre lyssnare

Finns det något mer läkande än att verkligen bli hörd? Att kunna dela en personlig upplevelse med en annan människa och känna sig förstådd. Tyvärr är det inte alltid man lämnar ett samtal med den frigörande känslan av att ha nått fram. Och med vissa personer mer sällan än med andra…

Som ung trodde jag länge att det handlade om någon brist i mig. Att det fanns något i mitt sätt att kommunicera som behövde utvecklas för att kunna få till samma goda samtal med alla människor.
Tills jag läste konfliktlösning på Göteborgs universitet där vi gjorde en övning som verkligen öppnade mina ögon. Vi delades in i par och uppmanades att under ett par minuter berätta om vår morgon och väg till skolan medan motparten lyssnade på samma historia på tre olika sätt. 1) Påstridigt och rastlöst, 2) genom att totalt ignorera allt vi sa och 3) empatiskt med samtalsstöd.

Jag upptäckte att vilken mån det alls var möjligt att berätta färdigt, hade allt med lyssnandet att göra. (Min kurskompis blev så frustrerad när jag ignorerade vad hon sa att hon slängde in en naken man i sin berättelse bara för att få mig att reagera.)

Så om någon får dig att känna dig som en total idiot när du försöker förmedla något behöver det inte vara så att du utrycker dig obegripligt. Det KAN vara så att motparten avsiktligt eller oavsiktligt avstår från att låta dig bli hörd.

Insikten om hur viktigt det är att bli lyssnad på för att den som pratar ska kunna få ur sig vad hen verkligen har på hjärtat är ödmjukande. Väl värt att komma ihåg om man vill förbättra både samtalskvaliteten och relation till de man har runt sig.

Så vad utgör ett gott lyssnande?

1) Visa att du lyssnar. Ge samtalsstöd både verbalt och med kroppsspråket. Nicka, le, höj ögonbrynen och infoga småord som ”ja”, ”hmm”, ”oj” för att tala om att du hänger med.

2) Avbryt inte. Låt personen fullfölja sin tankegång. (Något jag själv behöver jobba på. Det är inte alltid entusiasm är en tillgång…) Oftast behöver bli känna att vi blivit fullständigt hörda innan vi är redo att ta in någon annans reflektioner kring vår situation.

3) Sammanfatta. ”Så du menar att …” Att med egna ord upprepa vad personen sagt understryker att du lyssnat aktivt och ger också motparten en chans att korrigera eventuella missförstånd.