Bokillustrationer

illustration-av-chef-och-hjärnor

Bokillustrationer från ledarskapsboken ”Framtidens ledarskap” av Pia Vingestråhle


Illustration av dikt i poesiboken ”På kurs med Agnes” av Per Broomé


Illustrationer till boken ledarskaps- och organisationsboken ”Red Matters” av Liv Cardell


logistik-flaskhalsar-vården

Illustrationer till rapport av Sveriges Kommuner och Landsting om orsakerna bakom köer i vården