Lättlästa böcker som antiterror-strategi

lånekort,bibliotek

Ju fler människor i vårt land som har ett ordförråd rikt nog att ta till sig vad som sägs på nyheterna – ju stabilare grund vilar vår demokrati på. Men det är inget givet. Larmrapporter visar att läsandet minskar i Sverige. Detta i kombination med en ökad invandring gör att behovet av lättlästa texter ökar.

Min uppväxt må ha saknat flera basala bitar men den var rik på ord. När förskolläraren berömde mig att jag var påhittig svarade jag ”Nej, jag är kreativ för det har mamma sagt.”

Även om ett stort ordförråd ger massor av fördelar finns det en annan viktig pusselbit för att kunna förmedla något till någon annan. Insikten att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Utöver ord behöver man kunna sätta sig in i en annan persons situation. Frustrationen över det som jag tyckte saknades i pekböckerna jag läste för mitt första syskonbarn var det som fick mig att skapa egna småbarnsböcker.

Igår lyssnade jag på ett inspirerande föredrag av författaren Ann Gomér. Hon börja skriva lättlästa böcker på grund av de berättelsebehov hennes multihandikappade dotter har.

Även om olika grupper som läsovana, sfi-elever, dyslektiska, dementa och strokepatienter har olika behov så finns det ett grundrecept för lättläst. Korta enkla ord i korta enkla meningar. Ann påpekade att 600 sidor Harry Potter är väl avskräckande att börja med för någon läsovan. Lättlästa böcker ger en möjlig startpunkt.

Ann hänvisade till en undersökning som visat att pojkar läser om männen i deras omgivning gör det. Att kvinnorna läser är inte nog. Då avfärdar killarna böcker som en ”tjejgrej”.

Vi behöver läsandet av flera skäl. Inte minst för att det ger oss fler perspektiv. En inblick i hur en annan människa, med andra villkor, upplever tillvaron. Det övar upp vår empati.

Kanske manliga läsombud och bra lättlästa böcker är bästa receptet för att motverka radikalisering och terrorism. Jag vet inte om man verkligen blir snäll av pepparkakor. Men jag är ganska säker på att man blir det av Astrid Lindgren.